Tag "สมรรถภาพทางเพศ"

เปลี่ยนนิสัยซะ ถ้ายังอยากให้นกเขาของเราขัน

1331 0

ในโลกนี้คงไม่มีปัญหาอะไรที่ชวนให้ผู้ชายหมดความมั่นใจได้ไปกว่าการที่นกเขาไม่ขันอีกแล้วล่ะ บางครั้งปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแค่อายุและสุขภาพเป็นปัจจัยเท่านั้น แต่มันยังรวมถึงพฤติกรรมเหล่านี้อีกด้วย